Job

Montues për Ashensor (m/f)

Montues për Ashensor (m/f)
www.liftkos.com
Detyrat e juaja
 Montimi i ashensorëve të rijë
 Eliminimi i defekteve dhe gabimeve
 Mirëmbajtja dhe punë montuese
 Modernizimi i ashensorëve
 Shërbime të urgjencës në konsultime me kolegët
Në presim nga ju
 Përfundimi i trajnimeve profesional në mekatronikë , montues elektrike , infrastrukturë mekanike, elektronike / shërbimet e sistemit /
ose një profesion lidhur me këto.
 Njohurit ideale në sistemet e menaxhimit dhe kontrollit të ashensorëve
 Paraqitje të sinqertë dhe të sigurt para klientëve.
 Aftësi ekipore
 Përvoja përkatës profesionale në pune me ashensor është domosdoshme (modernizimi, Eliminimi i defekteve)
 Patentë shofer
 Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur
 Gaditshmëri e veprimit, besueshmërinë dhe Veprimi i orientimit të klientëve
 njohje e gjermanishtes dhe anglishtes janë me avantazh
Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e
Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe
produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe
garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera,
si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav
lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë
në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të
produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
Për menaxhmentin ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznet, 13000 Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një
Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udhëheqës i personelit dhe i kontabilitetit (f/m)

Udhëheqës i personelit dhe i kontabilitetit (f/m)
www.liftkos.com
Detyrat e juaja
• Kryerjen e çështjeve të regjistrimit dhe tatimit
• Krijimi dhe udhëheqja e statistikave
• Udhëheqja e korrespondencën me kompanitë e sigurimeve shëndetësore, entet dhe autoritetet
• Çështje administrative të personelit përfshirë çështjet e vërtetimeve
• Detyra juaj kryesore është administrimi i të dhënave të kredive, llogaritë debitore dhe regjistrimin e librit kryesor për
faturimin e të hyrave dhe dalave.
• Ju mbikëqyrni të hyrat dhe vërejtjet
• Ju krijoi fat urime mujore – tremujore dhe përpilimin vjetor
Kualifikimi i juaj
• Ju keni një studim të përfunduar dhe keni mundur te mbledhin provoj pune në lëmit e përmendura.
• Përdorimi ditor i produkteve të MS Office është e natyrshme për ju.
• Ju zotëruar gjuhën gjermane dhe angleze, në të folurit dhe shkrim
• Ju keni përvojë në fushën e logaritmeve të pagave dhe përpunimin e çështjeve të personelit
• Shumë të kujdesshëm, I pavarur dhe I përpiktë në ora.
• Aftësitë te theksuar komunikuese dhe sociale
• Aftësi të lartë për orientimi e ekipit dhe paraqitje të sinqertë
• Patentë shofer
Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e
Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe
produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe
garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera,
si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav
lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë
në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të
produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
Për menaxhmentin ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznet, 13000 Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një
Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nënpunës teknik për blerje (m/f)

Nënpunës teknik për blerje (m/f)
www.liftkos.com
Detyrat e juaja
 Pranimi dhe përcaktimi i ofertave me departamentin teknik dhe të shitjes
 Sigurimi i të gjithë komponentëve për fushat e ndryshme të Ashensorëve si dhe për sistemet e plota dhe çdo komponentë të veçantë, pas
shqyrtimit të çmimit dhe specifikimeve
 Negocimi i ofertave
 Blerja operative dhe strategjike
 monitorimi dhe kontrolli i kohës së furnizimit
 Përkujdesja e furnizuesve dhe mbledhjea e të dhënave të materialit
 Verifikimi i konfirmimeve të porosive dhe miratimin e faturës
 Përpunimi dhe trajtimi i ankesave
 Sjellja kompetent dhe këmbëngulës në furnizuesit
 Bashkëpunimi me menaxhimin, inxhinieri dhe kontabilitetit

Profili Juaj
 Studime të përfunduara teknike (Inxhinieri Ekonomike) ose shkollim të ngjashëm
 Disa vite përvojë në blerjen operacionale
 Përvoja në prokurimin ndërkombëtar dhe logjistikë
 E dëshiruar përvojë pune në industrinë ashensor
 Njohuri të mira në MS Office
 Negocime të sigurta në gjuhën Gjermane dhe Angleze në të folur dhe të shkruar
 Vetëdije të lartë të kostos dhe një fokus të mirë ndaj konsumatorëve dhe një rezultat të orientuar, të strukturuar dhe aftë për të punuar në
mënyrë të pavarur.
 Besueshmërinë, aftësitë komunikuese dhe aftësitë e ekipore
 Patentë shofer
Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjes për transport vertikal dhe horizontal në tregun e Kosoves si dhe Ballkanit. Furnizimin
me të gjitha llojet e ashensorëve si ashensor mallrash, shkallë lëvizëse dhe shiritave, dhe produkteve tjera .Oferta jonë perveq
prodhimit,montimit,servisimit përfshin mirëmbajtje të plotë dhe shërbime të tjera shtesë.Ne ju ofrojmë të mirat e multinationals - dhe garantojmë cilësi
të lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasjen në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera, si dhe qasje individuale dhe profesionale për
çdo klient. Ne jemi te specializuar per mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav levizes LIftKos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin
dhe Konsultimin per instalimin Mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensoreve si dhe 24 ore shërbim.Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e
tyre ,teknologjin inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të produkteve.
Për menaxhmentin ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznet, 13000 Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një
Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Punëtor i prodhimit (m/f) www.

Punëtor i prodhimit (m/f)
www.liftkos.com
Detyrat e juaja
 Montimi i pjesëve
 Transporti dhe materiale e punës.
 Kontrollimi i kryerjes dhe kontrollimi i kualitetit
 Mbarimi i makinave të gatshme
Profili juaj
 Njohuri pune në prodhim gjegj. përparësi në Montim
 Shkathtësi në punë
 Gatishmëria
 Punë të besueshme dhe të qëllimshëm
 Patentë shofer
Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e
Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe
produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe
garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera,
si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav
lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë
në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të
produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
Për menaxhmentin ndërmarrjes tonë me seli në Parku i Biznet, 13000 Drenas, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një
Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shitës (m/f)

Shitës (m/f)
www.liftkos.com
Detyrat e Juaja
 Bërjen e ofertave dhe shitjen Ashensorëve duke përfshirë sistemet e veçanta, si dhe shkallët lëvizëse
 Negocimi i kontratave
 Pranimi i konsumatorëve
 Kujdesi ndaj klientët ekzistues
 Bërja e ofertave kontraktuese të shërbimeve dhe përcjellja deri në nënshkrim të kontratës
 Përpunimi dhe ndjekja e tenderëve
 Këshilla aktive të tregut dhe konsumatorëve
 Negocimi i kontratave të përkufizuara
 Mbajtja e kontakteve të konsumatorëve
 Trajtimin e ankesave të konsumatorëve
Profili Juaj i kërkuar
 Shkollim apo/dhe Studime të përfunduara teknike, për tregti
 Përvoja relevante në shitjen e produkteve të shërbimit, e dëshiruar për ashensorë
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, si dhe orientim ndaj konsumatorëve dhe të shërbimit
 Aftësitë negociuese , bindëse dhe aftësitë në prezantim
 Njohuri të gjuhës gjermane dhe angleze në të folur dhe të shkruar
 Njohuri-MS-Office
 Patentë shofer
 Angazhim të lartë profesional
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur
 Paraqitje të sigurt ndaj konsumatorëve
 Fleksibilitet dhe punë ekipore
Ne jemi një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e pajisjeve për transportin vertikal dhe horizontal në tregun e Kosovës si dhe në rajonin e
Ballkanit. Furnizimin me të gjitha llojet e ashensorëve si: Ashensorë për bartjen personave, ashensorë mallrash, shkallë dhe shiritave lëvizës si dhe
produkte të tjera. Oferta jonë, përveç prodhimit, montimit, servisimit përfshinë mirëmbajtjen e plotë dhe shërbime të tjera shtesë. Ne ju ofrojmë dhe
garantojmë për produkte dhe shërbime të cilësisë së lartë, stabilitet dhe besueshmëri, qasje në teknologji të reja, njohuri superiore dhe burime të tjera,
si dhe qasje individuale dhe profesionale për çdo klient. Ne jemi të specializuar për mirëmbajtjen e ashensorëve, shkallëve dhe shiritav
lëvizës. Liftkos ofron mbështetje të plotë për: Planifikimin dhe konsultimin për instalimi, mirëmbajtjen dhe modernizimin e Ashensorëve si dhe 24 orë
në shërbimin tuaj. Prodhimet tona janë të njohura për cilësinë e tyre, teknologjinë inovative, besueshmëri dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të
produkteve dhe shërbimeve të ofruara.
.Për Shitjen tonë në Shqiperi, kërkojmë sa më parë me orar të plotë një
Ne ju ofrojm Ne ju ofrojmë një vend pune të sigurt me të ardhura meritore dhe kontributet dhe mundësi trajnimi të një kompanie moderne dinamike.
Nëse jeni të interesuar, dërgoni aplikimin tuaj të kompletuar përmes e-mailit në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.